Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Norsk politikk’ Category

Fremskrittspartiet sendte ut det som må være høstens mest usmakelige smaksprøve på mulig fremtidig politikk.

Partiets nestleder, leder av programkomiteen og  Stortingsrepresentant Per Sandberg ønsker å sende ut asylsøkere før søknaden er endelig behandlet. Konkret ønsker han å sende ut de som har fått avslag på asylsøknaden sin hos Utlendingsdirektoratet, slik at de skal vente i hjemlandet mens første ankeinstans Utlendingsnemda behandler saken.

Om vi for et øyeblikk ser bort fra at Frp her ville få Norge dømt for brudd EMKs forbud mot kollektiv utsendelse, med tilhørende erstatningsoppgjør (greit å få et par hundre tusen i startkapital i Norge dog), forbudet mot å sende mennesker tilbake til tortur, og en rekke andre velbegrunnede internasjonale konvensjoner så er hele ideen lite praktisk og svært inhuman.

Ideen er praktisk vanskelig fordi  som man ser fra disse tallene over hvem som får beskyttelse i Norge,  så er innvilgelse prosenten fra de to store asyllandene Somalia og Eritrea på henholdsvis 92 og 80 prosent. De tre landene hvor det kommer mange søkere fra, men hvor under halvparten blir innvilget beskyttelse er Afghanistan, Irak, Iran og Etiopia. Ikke akkurat lette land å fly folk frem og tilbake fra. Det er realistisk å tro at nettopp mange fra Afghanistan, Irak, Iran og Etiopia vil være områder hvor tvil og skjønn kan vektes ulikt i første og andre instans.

 Politifolk og militære begikk grove menneskerettighetsbrudd under og etter valget i Iran. Foto: AP/Scanpix

Politifolk og militære begikk grove menneskerettighetsbrudd under og etter valget i Iran. Foto: AP/Scanpix

Forslaget er inhumant da det setter mennesker med et faktisk beskyttelsesbehov i en direkte fare.  Hvordan vil landene ta i mot avhoppere og andre som søker beskyttelse om de kommer flygende hjem til hovedstaden på et norsk fly?  For mange av de som anker får faktisk medhold. Totalt omgjorde UNE 714 vedtak som UDI hadde gjort i fjor.  Det vil si at 714 mennesker med Frps forslag ville vært sendt ut av landet og relativt sikkert levd i fare for tortur eller annen alvorlig forfølgelse mens det norske byråkratiet skulle jobbe.  Er det et slikt Norge vi ønsker oss?

I tillegg så behandlet UNE over 17 702 saker i fjor. Derav ble kun 775 saker behandlet hvor søkeren selv fikk møte i nemdmøte. Disse ville under Frps regime blitt nektet dette, eller måtte ha blitt fløyet inn og ut til møtet.

Det er heldigvis slik at de 714 menneskene som ventet på et kummerlig mottak i det som etter Utlendingnemdas egne vurderinger må betegnes som realistisk frykt for forfølgelse og tortur som i dag har opphold i riket. Dermed har vi som samfunn hindret tortur og forfølgelse. Det kan vi som samfunn være stolte av.

For Norge er ikke et samfunn som flyr mennesker tilbake til torturkamrene de rømmer fra.

Reklamer

Read Full Post »

40-årskrise er ikke eneste fellesnevner for Ola Elvestuen oktober 67-modell, Helge Solum Larsen januar 69, og yngtekvinne Trine Skei Grande oktober 69-modell.

De skal nå bli Vensters nye ledelse – og klappes enstemig inn under helgens landsmøte.

Spørsmålet endel stiller seg er om de blir Venstres svar på et trehodet troll eller noe litt mer samstemt svar på De tre musketerer..

Helge er mannen for de store taler. Der Sponheimen kunne bli brautete, klarer han oftere kunsten  å holde store taler om store ord som ideolog og mangfold uten å bli for pompøs. Ola er Byutviklingen og på mange måter en norsk versjon av den kreative klassens talsmann

Trine som tidligere lærerinne i sosialfag fra Høgskolen i Levanger brenner mest for skole ogdannelse. Hun har gått i skole hos Dannelses-geek Odd Einar Dørum, og overlevd kurset.

På mange måter utfyller de hverandre.  Skulle man trekke frem en åpenbar mangel i profilblomsten de utgjør er det mangel på hardpolitikk, være seg arbeid, skatt eller sikkerhetspolitikk. Men det er uviktig – eller trygt kan man si; Venstre får ikke stemmer på bakgrunn av sikkerhetspolitikken eller arbeidsmarkedspolitikk – miljø, skole og ideologi mobiliserer mer hornmusikk i brystkassa på Venstrefolk.

Skulle man peke på poetensial for å bli et trehodet troll ligger utenrikspolitikken der – Trine og Helge er erklærte EU-motsandere, mens Ola er tilhenger. Ola ses også på som mer liberal i handelspolitikken enn de to andre også.  Hvordan Trine og Helge vil forholde seg til EU-kampen i partiet blir spennede å se. Klarer de å fremstå som åpne for debatten, ryddige i argumenter og med tydelige liberale nei-argument, så vil de klare seg bra. Blir de sett på som motsandere ikke bare av EU, men også EU-debatten i eget parti vil de havne i konflikt med en hel ny generasjon unge Venstre-tilitsvalgte, med liten u.

Det blir spennende å se i løpet av Landsmøtet hvordan de klarer å profilere seg – og partiet.

Read Full Post »