Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljø’

Bom av Navarsete

Samferdselsminister Navarsete rykket i dag ut i NRK og senere via en NTB melding ut i alle landets aviser. Der hun varslet at Norge vil drive lobby i Brussel i dag for å sørge for at vi blir det siste land i Europa som beholder forurensnings rabatten til norske trailere.

I dag kan trailere og andre kjøretøy på over 3500kg  få rabatt på opp til 50 prosent av normal bompenge pris. EU vil sette et et tak på maks 13 prosent. Hadde det vært opp til meg hadde de gått enda lenger. For hvorfor skal storforurensere få rabatt på forurensingen sin? Blir Co2 mindre skadelig desto flere kubik du slipper ut?

Hun burde kanskje lese sitt eget utkast til program litt bedre, der står det blant annet:

«Ved sida av petroleumsindustrien er det transportsektoren som står for dei største klimagassutsleppa, og dei er raskt veksande. Senterpartiet meiner utsleppa frå transportsektoren må reduserast gjennom god samfunnsplanlegging, meir aktiv bruk av avgiftspolitikken for å favorisere miljøvenlege framkomstmiddel, auka satsing på kollektivtransport og meir miljøvenlege kjøretøy. «

Hvordan henger senterpartiets program sammen med Navarsetets ønske om å prøve å gi forurensningsrabatt til norske trailere?

Reklamer

Read Full Post »