Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

Der man før sa  at «Where the Eurovision song contest goes, Europe tends to follow». Så håper jeg inderlig  ikke EU gjør det samme som Melodi Grand Prix at de reduserer demokratiet når Øst-Europa stemte «feil«.

Reklamer

Read Full Post »

Bom av Navarsete

Samferdselsminister Navarsete rykket i dag ut i NRK og senere via en NTB melding ut i alle landets aviser. Der hun varslet at Norge vil drive lobby i Brussel i dag for å sørge for at vi blir det siste land i Europa som beholder forurensnings rabatten til norske trailere.

I dag kan trailere og andre kjøretøy på over 3500kg  få rabatt på opp til 50 prosent av normal bompenge pris. EU vil sette et et tak på maks 13 prosent. Hadde det vært opp til meg hadde de gått enda lenger. For hvorfor skal storforurensere få rabatt på forurensingen sin? Blir Co2 mindre skadelig desto flere kubik du slipper ut?

Hun burde kanskje lese sitt eget utkast til program litt bedre, der står det blant annet:

«Ved sida av petroleumsindustrien er det transportsektoren som står for dei største klimagassutsleppa, og dei er raskt veksande. Senterpartiet meiner utsleppa frå transportsektoren må reduserast gjennom god samfunnsplanlegging, meir aktiv bruk av avgiftspolitikken for å favorisere miljøvenlege framkomstmiddel, auka satsing på kollektivtransport og meir miljøvenlege kjøretøy. «

Hvordan henger senterpartiets program sammen med Navarsetets ønske om å prøve å gi forurensningsrabatt til norske trailere?

Read Full Post »

For en som jobber med EU-saken hver dag, så er det befriskende å se bildene fra Island. Over 2000 demonstranter som brenner Landsbanki sitt flagg og ønsker ny EU-kamp. Finanskrisen har blåst ny vind i EU-seilene på Sagaøya. Over 70 prosent av Islands knapt 320 000 innbygere krever nå en ny folkeavstemning. Minst like mange ønsker å se Landsbankis banksjefs hode rulle. Mildt sagt har en liten revolusjon skjedd i landet som i 2007 ble av FN kåret til verdens beste land å bo i.

Read Full Post »

Jeg skrev for noen dager sider her om muligheten for et nytt Bretton Woods møte. En ny globalt samling i ly av finanskrisen som skulle gi fornyet kraft til de globale institusjonene. Spesielt verdens handelsorganisasjon håpet jeg ville få etterlengtet  politisk energi og støtte. Verdens fattige har for lenge blitt sperret ute fra globaliseringens solside. Nå er jeg mer pessimistisk.

Jeg husker fortsatt førstesiden før det franske presidentvalget der the Economist viste hva Frankrike virkelig trengte. Nå er det ganske klart at Sarkozy ikke er noen økonomisk liberaler, men snarere en økonomisk nasjonalist. Når han ønsker at europeiske regjeringer skal ta over industri som står i «fare» for å bli oppkjøpt av utenlandske eiere sier det noe om hans verdensbilde.

Bretton Woods konferansen hadde ledere med navn som Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt og samfunnsøkonomer som John Maynard Keyns. Målt mot dette skal det nye globale iniativet bestå av følgende brukne forsamling; den økonomiske nasjonalisten Sarkozy, den upopulære Brown, lame duck president Bush, eller en nyvalgt president.  Ikke akkurat et energisk teselskap.

Her hjemme er det kun Jagland som har advart mot konsekvensene viss vi velger økonomisk nasjonalisme fremfor global styring.

Read Full Post »

Nettstedet EurActiv melder at EUs utvidelses komisjonær Olli Rehn mener Island kan bli EU-medlemer raskt. Rehn utaler noe i retning av at EØS avtalen utgjør ca 2/3 av et EU-medlemskap, så det å formalisere den siste 1/3 er bare en ren formalitet.

På Island er stemningen mer positiv til EU en på lenge. Finanskrisen har for alvor vist problemene med å ha en liten valuta når alt går galt.  70 prosent av Islands velgere ønsker er ny EU avstemning. Og kun 27 prosent er i mot et EU-medlemskap. Dette er tall som burde gi Islandske politikere mot til å både revidere egne standpunkt og å tørre å ta en folkeavstemning.  Spennende tider for Sagaøya med andre ord.

Read Full Post »

SAS viser behovet for EU

SAS har i dag rykket ut i alle landets aviser og advarer mot «klimasmell». SAS frykt beviser det at EUs kvotemarked vil fungere. Forurenseren skal betale. Hvem ellers?  SAS interesser er ikke det samme som samfunnets interesser. At populistiske politikere ønsker å indirekte subsidiere galskapen er verre. At dette er et skandinavisk statselskap gjør det hele ekstra stygt.  Fra mitt ståsted er problemet med EUs kovtemarkedet at flysektoren ikke må betale full pris for kvotene fra dag en. Det har jeg skrevet mere om her.

Argumentet om at flysektoren kommer til å «flytte utenlands» er jo mildt sagt idiotisk. En ting er at eksemplvis stålprodusenter kan flytte utenlands – og så selge stålet sitt til Euorpa. Men tjenesteprodusenter, om det er eletrikere eller transporttjenster, må jo opperere der tjenesten bestilles. Når jeg skal fly hjem til Trondheim fra Oslo, så må det de facto være et fly der..

At høyre flypriser gjør at flere velger mer miljøvennlig transport en fly er ikke noe å gråte over. Eller?

Read Full Post »

I norsk debatt har det befestet seg noen myter om EUs Tjenestedirektiv. Dagsavisen fremmer selv en slik myte gjennom på kommentarplass onsdag 15. oktober å kreve at regjeringen må forsikre LO ytterlige mot usikkerhetsmomentene som ligger i Tjenestedirektivet.

Avisens kommentar nevner ikke at direktivet allerede er utredet hele seks ganger. Ingen EU-direktiv er i Norge blitt gjenstand for en slik omfattende offentlig granskning. Departementets egen konklusjon er klinkende klar: Direktivet hindrer ikke regjeringens arbeid mot sosial dumping…  Les mer av innlegget mitt her hos Dagsavisen.

Read Full Post »

Older Posts »