Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pressen lyver’

NRK – statskanalen – oppfører seg som en britisk tabloid. I går sendte de en reportasje om EUs tjenestedirektiv så spekket av feil at de i dag fikk kjeft av Jens Stoltenberg.  Oppfølgeren i dag er ikke mye bedre.

En ting er vinklingen «at det skal opprettes et marked for handel med tjenester» – det har det vært i alle de 15 årene EØS avtalen har eksistert. En annen mer graverende feil er at de påstår at lønn og arbeidsregler gjelder der bedriften har hovedkvarter. Dette er direktive feil. Det såkalte Opprinnelseslandsprinsippet ble tatt ut av tjenestedirektivet under behandlingen av det i Europaparlamentet i 2006. Tjenestedirektivet i sin vedtatte form har snudd dette prinsippet 180 grader rundt. Nå er det vertstaten (eksempelvis Norge) som plikter å sikre at utenlandske tjenesteytere får samme arbeidsforhold og lønnsavtaler som hjemlandets arbeidskraft. Man må her enten allmenngjøre tariffer eller innføre minstelønn. Dette har vi gjort i Norge – i byggebransjen – i det allerede eksisterende tjenestemarkedet.

I den originale  reportasjen fra NRK så intervjuet de en trikkeansatt som NRK fortalte at kunne bli utkonkurrert av et rumensk trikkefirma. Direkte løgn (i tillegg til lite sannsynlig om premissene til NRK var sanne) – tjenestedirektivet definerer selv at det ikke gjelder i helse, utdanning, eller transportsektoren.

Har NRK journalistene i det hele lest noen av utredningene som har ligget offentlig tilgjengelig på Nærings og Handelsdepartementes sider ganske lenge nå?

Reklamer

Read Full Post »