Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar, 2009

Det Islandske Senterpartiet (Framsóknarflokkurinn) – som ligner på det norske Senterpartiet, med velgere hovedsakelig utenfor Reykjavik og med tilknytning til primærnæringene, skiftet standpunkt til EU i helgen.

Dette til tros for at Nationen kunne melde at «norske nei-folk invaderer Island» i et forsøk på å holde sagaøya utenfor EU. Dette etter at Nei-siden først prøve å skape et inntrykk av «en ikke må forveksle meningsmålinger og EU-debatt med at Island «er på glid mot EU»».

Det er bare å gratulerer Islendingene med å ha et litt mer moderat Senterparti enn her hjemme i Norge . Haga, Lundteigen og co er tydeligvis så grunnlegende egoistiske eller  hater EU så sterkt at selv ikke Islendinger som er rammet av finanskrisen skal få lov til å bli medlem av EU – fordi det ville øke sannsynligheten for et norsk medlemskap.

Nå gjenstår det ekstraordinære landsmøtet til det store Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn) neste uke. Det blir spennende, snur de, søker Island EU-medlemskap.

Reklamer

Read Full Post »

Som Aftenposten skrev på lederplass har Frankriket imponert under sine seks måneder med formannskapet i EU. Så å si før Tsjekkia hadde fått begynt sin formannskaps periode etter nyttår tråkket de i salaten og erklerte Israels krig for en selvforsvarskrig.

EU-motstandere vil sikkert peke på dette som et eksempel på at Unionen ikke har noen felles utenrikspolitikk, samtidig som de hevder vi mister vår selvstendige stemme i verden.

Krisen på Gaza hviser etter min mening med all tyngde hvorfor unionen burde fått et fast formannskap slik det er foreslått i Lisboa-traktaten. Et tydligere EU ville gitt Europa som helhet mulighet til å bli en mer innflytelsesrik utenrikspolitisk aktør utenfor EU – som ovenfor Israel og Palestina. EU kunne da unngått at Tsjekkia i noen dager kunne sette hele Europa i forlegenhet med sitt mindretallssynspunkt. Flertallet i EU ønsket stopp i krigføringen – ikke aktiv støtte til den.

 Problemet er jo at det er nettopp nasjonalstatenes regjeringer som har forsvart ordningen med roterende formannskap – det at hver regjering får sine seks måneder i det internasjonale rampelyset som leder av EUs møter. Mange statsministere ønsker nok å sitte som unionens ansikt utad og det føles nok unektelig som et opprykk fra å være talsmann for Tsjekkias 10 millioner befolkning til å kunne tale på veiene av et kontinent med over 500 millioner.

Når dette skrives kommer det heldigvis inn melding om at Frankriket har tatt ansvar og fått fremforhandlet en fredsavtale.

Read Full Post »

EØS-avtalen feirer 15 år i år.  På mange måter er avtalen som knytter de tre EFTA statene Norge, Island og Lichtenstein sammen med de 27 EU-statene lik tilværelsen til en vannlig 15 åring.  «EØS-femtenåringen»» må følge de voksnes EU statenes regler, man kan dømmes for brud på de, man må betale «skatt», men man får ikke lov til å stemme over reglene. 

Er det på tide at lille Norge setter seg ved de voksnes bord? 

 

Read Full Post »