Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tjenestedirektivet’

NRK – statskanalen – oppfører seg som en britisk tabloid. I går sendte de en reportasje om EUs tjenestedirektiv så spekket av feil at de i dag fikk kjeft av Jens Stoltenberg.  Oppfølgeren i dag er ikke mye bedre.

En ting er vinklingen «at det skal opprettes et marked for handel med tjenester» – det har det vært i alle de 15 årene EØS avtalen har eksistert. En annen mer graverende feil er at de påstår at lønn og arbeidsregler gjelder der bedriften har hovedkvarter. Dette er direktive feil. Det såkalte Opprinnelseslandsprinsippet ble tatt ut av tjenestedirektivet under behandlingen av det i Europaparlamentet i 2006. Tjenestedirektivet i sin vedtatte form har snudd dette prinsippet 180 grader rundt. Nå er det vertstaten (eksempelvis Norge) som plikter å sikre at utenlandske tjenesteytere får samme arbeidsforhold og lønnsavtaler som hjemlandets arbeidskraft. Man må her enten allmenngjøre tariffer eller innføre minstelønn. Dette har vi gjort i Norge – i byggebransjen – i det allerede eksisterende tjenestemarkedet.

I den originale  reportasjen fra NRK så intervjuet de en trikkeansatt som NRK fortalte at kunne bli utkonkurrert av et rumensk trikkefirma. Direkte løgn (i tillegg til lite sannsynlig om premissene til NRK var sanne) – tjenestedirektivet definerer selv at det ikke gjelder i helse, utdanning, eller transportsektoren.

Har NRK journalistene i det hele lest noen av utredningene som har ligget offentlig tilgjengelig på Nærings og Handelsdepartementes sider ganske lenge nå?

Reklamer

Read Full Post »

Ingen direktiver fra EU har vært så grundig utredet og vurdert som tjenestedirektivet. Hele ni ulike utredninger er foretatt. Konklusjonen etter disse meterene med papir er at det kanskje er behov for en eneste endring i norske lover, i loven om eiendomsmekling..

Når Jens Stoltenberg nå skjerer igjennom å infører direktivet har vi tre vinnere. Først og fremst framtidens generasjoner av norske entrepenører. Sekundært de moderne kreftene i Arbeiderpartiet, men minst like mye – organisasjonen Nei til EU.

Organisasjonen må jo feire at de igjennom sin mytekampanje har klart å få fagbevegesen til å tro at direktivet svekker norske arbeidstageres rettigheter. Det gjør det ikke. Det endrer som sagt ikke en eneste større lov – i Norge. Det klipper derimot bort mange byråkratiske snubletråder som finnes i våre naboland i øst og sør for norsk tjenesteeksport.

Så takk Jens for at du reddet framtiden, og gratuler med godt spinndoktor arbeid i Nei til EU.

Read Full Post »

Jens Stoltenberg hadde før helga dette innlegget sammen med lederen av de europeiske sosisaldemokratene der han tok til ordet for å bruke EU til å regulere de internasjonale finansmarkedene.  Slik også å Sarkozy har tatt til orde for tidligere.

Stoltenberg skriver at «EU, som verdens største økonomi, kan spille en sentral rolle som pådriver og i samarbeid med land utenfor EU og ikke minst overfor og sammen med USA.» Dette innlegget kommer samtidig som  det kommer en noe annen tone en hovedsponsor til AP Jan Davidsen. Fagforbundet  truer med å trekke tilbake pengestøtten viss det ikke får regjeringen til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Er kampen om Tjenestedirektivet i realiteten kampen om Arbeiderpartiets EU-hjerte?

Read Full Post »

I gårsdagens Dagbladet, Dagsavisen med flere refereres og reflekteres det over LOs ønske om et norsk «veto» mot Tjenestedirektivet. Men det er heldigvis ikke trusselen om at et marked som står for under 3,9 % av EUs import skulle stenge seg selv ute som skaper overskrifter rundt om i verden.

Det verden frykter er et veto fra Italia og Polen, med herrene  Silvio Berlusconi og Lech Kaczyński, mot EUs klimapakke.  Øst-Europa og Italia ønsker omkamp. De ønsker at EUs kuttmål skal ta utgangspunkt i 1990 nivå (slik Kyoto) og ikke 2005 nivå. Fordi da vile de østlige landene i EU få godskrevet den store reduksjonene i klimautslipp som følge av alle fabrikknedleggelsene sine siden Sovjet. Både EU-kommisjonen, Europaparlamentet og de andre medlemslandene i EU sier heldigvis så langt nei til nasjonalpopulistene Berlusconi og Kaczyńskis krav.

Leser man norske aviser skulle man tro Vetoet verden ventet på var en norsk særkamp om et direktiv som allerede er vedtatt for to år siden, bla. med støtte fra svensk og dansk LO..

Read Full Post »