Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SP’

Lundteigen er en kjent skikkelse i Norsk EU-debatt. Senterpartiets finanspolitiske talsmann er mannen man av og til kan  oppleve som vekkelsespredikant i EU-debatten, viftende bokstavelig talt med en liter H-melk i den ene hånden og Grunnloven i den andre. Med andre ord, er han ofte en mer komisk ideolog for nei-sida enn farlig motstander.

Men de kreftene han nå spiller opp under er ikke særlig komiske. Ei heller ufarlige.
Med sitt ønske om å kutte sosiale rettigheter for øst-europeere nører han opp under den styggeste form for økonomisk nasjonalisme. Holdningen må være at det er greit at de bygger husene våre, pleier våre eldre og kjører med søpla, men at 1300 fra øst-europa så får rettmessig sosialtrygd når de mister jobben, det er en skandale..

At samme Lunteigen gikk rundt å bekymret seg for sosial dumping under debatten om tjenestedirektivet ser ut som noen har glemt. I Luntegiens verden er det to typer sosial dumping, først lønnskonkurranse – de kommer å konkurrer med oss! Så er det konkurranse om sosiale goder, de tar penga våre! I Lunteigens verden er det alltid et de eller oss, alltid er de slemme horder som snylter på oss. At vi faktisk lever i et europeisk fellesmarked, med felles rettigheter – og plikter, bryr han seg ikke med.

Det er populistisk nasjonalisme, ikke mer eller mindre.  Det er skummelt og det er stygt.

Reklamer

Read Full Post »

Bom av Navarsete

Samferdselsminister Navarsete rykket i dag ut i NRK og senere via en NTB melding ut i alle landets aviser. Der hun varslet at Norge vil drive lobby i Brussel i dag for å sørge for at vi blir det siste land i Europa som beholder forurensnings rabatten til norske trailere.

I dag kan trailere og andre kjøretøy på over 3500kg  få rabatt på opp til 50 prosent av normal bompenge pris. EU vil sette et et tak på maks 13 prosent. Hadde det vært opp til meg hadde de gått enda lenger. For hvorfor skal storforurensere få rabatt på forurensingen sin? Blir Co2 mindre skadelig desto flere kubik du slipper ut?

Hun burde kanskje lese sitt eget utkast til program litt bedre, der står det blant annet:

«Ved sida av petroleumsindustrien er det transportsektoren som står for dei største klimagassutsleppa, og dei er raskt veksande. Senterpartiet meiner utsleppa frå transportsektoren må reduserast gjennom god samfunnsplanlegging, meir aktiv bruk av avgiftspolitikken for å favorisere miljøvenlege framkomstmiddel, auka satsing på kollektivtransport og meir miljøvenlege kjøretøy. «

Hvordan henger senterpartiets program sammen med Navarsetets ønske om å prøve å gi forurensningsrabatt til norske trailere?

Read Full Post »