Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november, 2010

Det er hodt over 700 mennesker uten dom eller tilgang til det sivile rettssystemet ved USAs sterkt kritiserte base ved Gunatanoamo bay.
Jeg blir stadig sjokkert over den manglende intressen og evnen til å se bort fra denne vedvarende krenkelsen av menneskerettighetene.
Her er en liste over de innsatte.
Fangeleiren ved Guantanamobasen har holdt fanger siden11 januar 2002.
Camp X-ray

Fanger på fangeleiren Camp X-ray. Etter at Obama har begynt å stenge deler av basen er problemstillingen nå at få land vil ta i mot dem.

Land som Italia og Irland har begge tatt i mot fanger fra Guantanamo basen for å hjelpe til med nedleggelsen av den.
Norge har av Obama-administrasjonen blitt tilbyd å ta i mot noen av de 126 såkalte ikke-straffbare, men regjeringen har sagt nei.
I realiteten har nå fanger sittet på Guantanamo lengre enn de fleste som soner dommer for drap sitter inne. Uten at amerikanerene selv finner noe å straffeforfølge de for. Da blir problemet at hjemmlandet (eksempelvis Saudi Arabia) ikke vil motta de. Da må vi i Europa tørre å gi disse asyl.
Som borgere i en kommune har en plikt å se etter muligheter for å bedre retttilstanden for disse fangene.
Vi har en god  kommunepolitisk tradisjon i Fribyordningen. En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til to år.
Fribynettverket kom i sin tid i stand etter en ide fra forfatteren Salman Rushdie i 1993, og første friby ble etablert i 1994. En slik type ordning burde være en modell for hvordan vi som ønsker å hjelpe de rettsløse hos vår nærmeste alliert.
Konkret tenker jeg at kommunene bør gjøre det klart for regjeringen at den er villige til å ta på seg alle praktiske sider ved en slik hvertskap for å bidra til nedlegelsen av Guantanamo bay.

Om de fem største kommunene i landet hadde tilbydd regjeringen å huse minst én ikke-straffbar fange fra Gunatanamo bay ville det vært et viktig første skritt.

Reklamer

Read Full Post »