Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Senterpartiets forslag om å si opp Schengen, EØS og den Nordiske passunionen er useriøst, men skummelt. Alt dette fordi Senterpartiets to gladgutter Skulberg og Lundteigen har lyst å » stoppe Rumenere og andre EU-kriminelle».

Nå kunne man startet med å påpeke det åpenbare, at Romania og Bulgaria enda ikke er medlemmer av Schengen – og at alle statsborgere fra de landene som i dag oppholder seg i Norge må ha vist pass ved innreise. Det viser etter mitt syn det åpenbare, løsningen er ikke pass, men mer europeisk politisamarbeid.

Forslaget gir meg en ekkel følelse, spesielt sett i sammenheng med den massive negative omtalen VG og Aftenposten har kjørt mot rumenere. Senterpartiet ønsker åpenbart med sin hetsende retorikk å fiske litt i det mest  grumsete velgertjernet.

Mer komisk blir forslaget når noen i SP tydeligvis har oppdaget at mange SP velgere bor langs grensa, velgere som ikke akkurat ønsker å må huske pass før den ukentlige sverige-turen, så da kommer ideen om «østfoldfil»..

Selv mener jeg at man eksempelvis ikke kan forby fattigdommen som Rumenske tiggere representerer. Vi må tørre å se fattigdommen i øyene slik at vi kan mobilisere politisk støtte for sosial utjamning mellom øst og Vest-Europa. Det kan kun EU bidra med, men da må vi velge deltagelse fremfor grenseposter langs svenskegrensa. Kanskje skulle SP være mer bekymret for sperregrensa enn Svenskegrensa..

Reklamer

Read Full Post »

Islands EU-søknad

Islands EU-søknad

Islands EU-søknad

Read Full Post »

Samme dag som Europeisk Ungdom startet vår sommerleir torsdag 16 juli kl 1555 norsk tid ble det klart at Alltinget etter fem dagers samenhengende debatt valgte å gi regjeringen grønt lys for å sende EU-søknad med 33 mot 28 – og to avholdene Alltingsrepresentanter.

Selv skulle jeg holde min velkommen til sommerleir-appell kl 16.00, så bedre start på leiren kunne vi ikke ha fått.

Torbjørn Jagland skriver i Dagsavisen helt riktig at nå kan ikke norge lenger stikke hodet i sanden og late som om ingenting skjer utenfor kysten vår.

I ettertid fremstår nå Nei til EU og Thomas Vermes i ABC-nyheter  mer som komiske Ali, når de frem til nå har prøvd å holde hendene for øyne i håp om at euro-suget på Island skulle gå over.

I valgkampen som kommer nå kan vi jo håpe at AP og Høyre kunne diskure vårt forhold til Europa litt høyere enn vanlig. Et pip i ny og ne hadde vært en komnikasjonsrevolusjon..

Det som er sansynlig er at Høyre vil øke tempraturen i EU-debatten – sammen med SP. Begge partiene har relativt homogene velgergrupper og partiapparater, med henholdsvis ja og nei-folk. Det som er skuffende er at AP fortsatt legger lokk på sitt eget EU-standpunkt.

Fredrik Mellem som innledet på Europeisk Ungdoms sommerleir har kalt situasjonen i AP for » Don’t ask, don’t tell«.

En bitter trøst for oss på ja-siden er at  EU-debatter i Norge alldri har kommet fordi norske politikere selv har debattert seg frem til det, men fordi norske arbeids og næringsinntresser har fått panik ved nabolands EU-søknad.

Er det en ting norske politikere burde lære av Island er det at når man begynner å diskutere EU høyt, så endrer meingsmålingene seg.

Norge burde lære av Island og vurdere hvorvidt det er lurt å vente til man er blakk før man søker EU-medlemskap..

Read Full Post »

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvern er ein grunnleggjande verdi i eit demokrati. Personvernet inneber ein rett til å vere i fred frå andre, men og ein rett til å ha kontroll over opplysningar om seg sjølv, særleg opplysningar som vert opplevd som personlege. Etter artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) vert personvern sett på som ein menneskerett.

Med ein mogleg norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegg tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgaranes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenka på det grovaste.

Datalagringsdirektivet vart vedteke av EU 15.mars 2006, men framleis har den norske regjeringa ikkje offisielt teke stilling til om direktivet skal gjerast til norsk lov eller ikkje. Gjennom EØS-avtalen har Noreg ein reservasjonsrett. Han har aldri før blitt brukt, men så har ein heller aldri stått overfor eit direktiv som representerer ein så stor trugsel mot demokratiets grunnleggjande verdiar som det datalagringsdirektivet gjer.

Vi som publiserar dette innlegget krev at regjeringa seier ifrå no før valet om dei vil gjere datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikkje. Å ikkje ta stilling, slik regjeringa har gjort i over tre år, er det same som stillteiande aksept.

Desse støttar saka og har publisert eit liknande innlegg på sin blogg:

Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom

Lars-Henrik Paarup MichelsenHordaland Venstres 2.kandidat
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi; Bloggar Knut Johannessen 
Virrvarr
; Bloggar Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren 
Even Sandvold Roland
, evensr/#drittunge
Torstein Dahle, Partileiar Raudt
Robert Sørensen, www.teknonytt.com
Boye Bjerkholt
leiar Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleiar Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, master på Politisk Økonomi 
Svein Ølnes
It-forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen
,
Statistiker – valgprognose


Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller ein variant av han på din eigen nettside. Du kan og støtte saka ved å spreie bodskapen på
twitter,facebook, origoeller andre nettstader du ser på som relevante. Snakk med folk du møter på jobben, heime, på kafe og i ferien. Du bør og signereoppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens e-postkampanje. Dersom du vil lære meir kan du starte med EMK artikkel 8 og reservasjonsrett EØS«Regjeringa må ta stilling no – sei nei til datalagringsdirektivet!» er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. Kort fortalt betyr det at du fritt kan bruke denne teksten så lenge du brukar same lisens sjølv og lenker tilbake til oss.

Read Full Post »