Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april, 2009

Operabygget vant Mies Van Der Rohe Award 2009 – EU-kommisjonens pris for beste bygg. I finalen i «europamesterskapet» konkurrerte Snøhetta med fire andre bygg. Tilsammen var det 340 nominerte til prisen.

I en melding sier EUs kommisjonær for kultur, Ján Figel, «arkitektur er en høyst synlig test på kreativitet og innovasjon, og dagens prisvinner viser fordelene av å investere i europeiske arkitekttalenter».

Dette er jo bare å feire!

Reklamer

Read Full Post »

Siden Johan Sverdrup og Søren Jaabecks allianse mellom byradikalere og bønder i 1869 kan man se en linje til den samme bevegelsen som i 1972 og 1994 sørget for et norsk nei til medlemskap i den Europeiske Union.

Venstre kunne i helgen avgjort om landets edleste parti ble det første partiet som skiftet EU–standpunkt.  Debatter i Venstre har på sitt beste vært forut for sin tid. Parlamentarismen, sivile friheter og miljøvern var alle ideer som resonerte sterkere og tidligere på Venstrelandsmøter før de aktuell politikk og etterhvert politisk fellesskapgods. Venstre på sitt beste har vært den norske målbæreren av den europeiske opplysningstradisjonen, radikal, liberal og djerv. Liberalismen i sin anstendige form oppsto i Europa og ble brakt til Norge av Venstre – om det var parlamentarismen, almen stemmerett eller åpne grenser. Venstre sto i spissen.

Denne helgen  kunne det blitt nettopp Venstre som starter slutten på de norske radikaleres (av liberal og sosial sort)  og de norske motkreftenes omfavnelsen av nasjonalstaten. Den progressive nasjonalismen – som bygget ut friheter  i den 20. Århundre – stenger i dag kun inne. Både i de store og de små spørsmål presser seg ut av nasjonalstatens rammer. Som Stortingsmelding nr. 15 om Hovedlinjene i Norsk utenrikspolitikk slår fast; de fleste områder har i dag en europeisk dimensjon. Liberalere er i Europa i front for å skape en europeisk dimensjon, en kunne eksempelvis lukte historiens gjentagelse i 2005 da EU-parlamentet viste tenner ovenfor Kommisjonen slik i parlamentarisk tradisjon Venstre verdig.  Parlamentet satt sin makt opp mot 25 av verdens mektigste regjeringer i spørsmålet om utnevnelse av EU-kommisjonærer. Og vant.  En annen milepæl i EUs arbeid var Klimapakken i 2008 med mål om 20-20-20.  20 prosents kutt i Co2 og 20 prosent fornybar energi i 2020. Igjen var det Venstres søsterpartier – liberalerne i EU-parlamentet som var i front.

Lars Sponheim har sagt at hjertet hans er ja, mens kalkulatoren er nei. Det var ikke kalkulatorer som rev ned Berlinmuren i 1989, eller som inkluderte  øst-europa i 2005. Det var ideer – med rot i den franske revolusjon. Om frihet, liket og brorskap på det europeiske kontinent.

Venstre hadde landsmøte samme helg som det var valg på Island. Kanskje ser vi her historien spille oss et artig puss. Vårt naboland søker mest sannsynlig nå EU-medlemskap, som en reaksjon på at landet kraftigst har erfart kostnaden av utenforskapets pris spesifisert ved en liten valuta i et opprørt finansmarked.

Ønske om at verdens lov skal erstatte verdens anarki er en grunnlegende liberal ide. EU er i dag den viktigste støtten til internasjonal rettsorden en rettsorden som for Norge både er et idealpolitisk mål – og et realpolitiskisk verktøy.

EØS-avtalen er tilnærmet en perfekt handelsavtale for en småstat, men avtalen er demokratisk defekt. Eller slik Lars Sponheim sa i helgen, «en være seg selv god nok avtale«. Likevel stemte han for den på søndag.

For hestehandlerne – de som har sin politiske oppvekst i kommunestyrer, tett samarbeidene med særintressepartiet Senterpartiet, betyr idealer lite. For de er det viktigst med kortsiktige lett synlige taktiske gevinster. De er som reven, de vil minst ha to nødutganger – eller som Sponheim, brautende utydelig til det selvutslettende.

2009 blir historisk, det er 5 år siden østutvidelse og 20 år siden Berlinmurens fall, men Sponheim mener EU er seg selv nok. .  Selv handlet han bort muligheten til å påvirke norsk EU-debatt mot et ikke-standpunkt. Var det noen som snakket om lederskap?

Read Full Post »

Sitter på toget på vei mot Venstres landsmøte i Stavanger. Lurer på om fjorårets europeiske kulturhovedstad blir stedet der landets eldste parti blir det første til å snu i EU-spørsmålet?
Selv er jeg der som observatør fra Sør-Trøndelag Venstre og skal kjempe for mange gode trøndersaker som raskere tog mellom Trondheim og Oslo,det blir spennende 🙂

Read Full Post »