Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november, 2008

Det er spørsmålet JA politikere i Venstre, Ap og Høyre må tørre å finne sine ulike og unike svar på.  Som Torbjørn Jagland skriver så klokt om i denne kronikken i Aftenposten. Politikere som tror de kan spille platen fra 1994 omigjenn – og vinne – må tenke på nytt. Folk blir ikke begeistret for EU av å høre at de bare bli med..

Selv har jeg alltid ment EU er en genuint god idee. Vi har mulighet til å bygge demokratiske arenaer for å løse problemer som krever en europeisk ramme. Alt fra nedbygging av fysiske og metalle grenser mellom Europas innbyggere til å bygge opp en felles klimastrategi for å løse klimaproblemene.  Som Erik Solheim sa; hadde ikke EU eksistert måtte vi ha funnet det opp.

På den andre siden er dette muligheten JA-siden har ventet på. Det er ikke hvert tiår at de underliggende forhold for EU-kamp er så gode som nå. Ressesjon vil historisk sett styrke JA-siden. Trusselen om et Islandsk EU-medlemskap aktualiserer debatten. Da bør JA-politikere gå i seg selv og hente frem argumentene som viser hva de vil bruke EU til. Det går ann å vinne valg på forandring.

Reklamer

Read Full Post »

Det kunne ha hvert mine ord. Men det er senioranalytiker Stig Schjølset i Point Carbon som godt begrunner dette her.

«– Vedtakene i EU vil i stor grad sette rammene for norsk klimapolitikk i årene fram mot 2020. Fra 2013 vil nesten halvparten av norske klimagassutslipp være inkludert i EUs kvotesystem, og det er Brussel som vil sette reglene som vil gjelde for norske bedrifter som er omfattet av kvotesystemet.»

Read Full Post »

NRK – statskanalen – oppfører seg som en britisk tabloid. I går sendte de en reportasje om EUs tjenestedirektiv så spekket av feil at de i dag fikk kjeft av Jens Stoltenberg.  Oppfølgeren i dag er ikke mye bedre.

En ting er vinklingen «at det skal opprettes et marked for handel med tjenester» – det har det vært i alle de 15 årene EØS avtalen har eksistert. En annen mer graverende feil er at de påstår at lønn og arbeidsregler gjelder der bedriften har hovedkvarter. Dette er direktive feil. Det såkalte Opprinnelseslandsprinsippet ble tatt ut av tjenestedirektivet under behandlingen av det i Europaparlamentet i 2006. Tjenestedirektivet i sin vedtatte form har snudd dette prinsippet 180 grader rundt. Nå er det vertstaten (eksempelvis Norge) som plikter å sikre at utenlandske tjenesteytere får samme arbeidsforhold og lønnsavtaler som hjemlandets arbeidskraft. Man må her enten allmenngjøre tariffer eller innføre minstelønn. Dette har vi gjort i Norge – i byggebransjen – i det allerede eksisterende tjenestemarkedet.

I den originale  reportasjen fra NRK så intervjuet de en trikkeansatt som NRK fortalte at kunne bli utkonkurrert av et rumensk trikkefirma. Direkte løgn (i tillegg til lite sannsynlig om premissene til NRK var sanne) – tjenestedirektivet definerer selv at det ikke gjelder i helse, utdanning, eller transportsektoren.

Har NRK journalistene i det hele lest noen av utredningene som har ligget offentlig tilgjengelig på Nærings og Handelsdepartementes sider ganske lenge nå?

Read Full Post »

Ingen direktiver fra EU har vært så grundig utredet og vurdert som tjenestedirektivet. Hele ni ulike utredninger er foretatt. Konklusjonen etter disse meterene med papir er at det kanskje er behov for en eneste endring i norske lover, i loven om eiendomsmekling..

Når Jens Stoltenberg nå skjerer igjennom å infører direktivet har vi tre vinnere. Først og fremst framtidens generasjoner av norske entrepenører. Sekundært de moderne kreftene i Arbeiderpartiet, men minst like mye – organisasjonen Nei til EU.

Organisasjonen må jo feire at de igjennom sin mytekampanje har klart å få fagbevegesen til å tro at direktivet svekker norske arbeidstageres rettigheter. Det gjør det ikke. Det endrer som sagt ikke en eneste større lov – i Norge. Det klipper derimot bort mange byråkratiske snubletråder som finnes i våre naboland i øst og sør for norsk tjenesteeksport.

Så takk Jens for at du reddet framtiden, og gratuler med godt spinndoktor arbeid i Nei til EU.

Read Full Post »

Jens Stoltenberg hadde før helga dette innlegget sammen med lederen av de europeiske sosisaldemokratene der han tok til ordet for å bruke EU til å regulere de internasjonale finansmarkedene.  Slik også å Sarkozy har tatt til orde for tidligere.

Stoltenberg skriver at «EU, som verdens største økonomi, kan spille en sentral rolle som pådriver og i samarbeid med land utenfor EU og ikke minst overfor og sammen med USA.» Dette innlegget kommer samtidig som  det kommer en noe annen tone en hovedsponsor til AP Jan Davidsen. Fagforbundet  truer med å trekke tilbake pengestøtten viss det ikke får regjeringen til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Er kampen om Tjenestedirektivet i realiteten kampen om Arbeiderpartiets EU-hjerte?

Read Full Post »

Barack Obama er blitt invitert til EU-parlamentet av  Hans-Gert Pöttering for å holde en tale til parlamentet og Europa.  Sier  Obama ja  blir han den andre Amerikanske president som har holdt tale til parlamentet. Den forrige var Ronald Reagan i 1985

Man kan få stjerner i øyne av mindre.

Read Full Post »

Her er en oversikt «EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer Norge har sluttet seg til«.  Takk til Frode Fjellstad for link. 

Hvis dette er annerledeslandet, lurer jeg på hva «EU-landet» Norge ser ut som..

Read Full Post »

Older Posts »